Description

Amgen Türkiye Hematoloji İş Birimi bünyesinde görev alacak Ürün Uzmanı arayışımız bulunuyor.

Sorumluluklar:

+ Sorumluluğundakibölgelerdesağlıkmeslekmensuplarınayönelikziyaretleriplanlamak,pazarlamastratejilerine ve uyumkurallarınauyguntanıtımlargerçekleştirmek ve ziyaretsonrasıanalizleriyapmak.

+ BölgeMüdürü’nüpotansiyel ve kaynakanalizsonuçlarıhakkındabilgilendirmek,

+ Hastaodaklıyaklaşımlaişhedeflerivemüşteriihtiyaçlarınıkarşılamak,

Genel Nitelikler:

+ Üniversitelerinlisansbölümlerindenmezunolmak

+ Hematolojiterapötikalanındatercihen 2yıldeneyimliolmak

+ İyi seviyedeplanlama, hedefleme ve segmentasyonbecerisinesahipolmak

+ İlişkiyönetimibecerisinesahipolmak

+ Performansodaklıolmak

+ CRMveritabanları ve MSOffice kullanmabecerisinesahip

+ Tercihenİngilizcebilen

+ Erkek adaylariçinaskerliğinitamamlamışolmak

+ AktifBsınıfısürücübelgesinesahipolmak

+ Yurtiçiveyurtdışıseyahatengelibulunmamak

+ **Ankar** **a’da** **ikamet** **etmek**

Share on LinkedInShare on FacebookShare on Google+Pin on PinterestEmail this to someone